Uitnodiging voor het aanmaken van een zakenvisum

Om een uitnodiging naar Rusland te verkijgen, gelieve uw burgerschap te vermelden.

Een uitnodiging van een organisatie is een document, dat ten name van de buitenlander volgens de regels wordt aangemaakt en de basis voor het uitgeven van een zakenvisum aan de bepaalde buitenlander is. Bij het gebruik van zulk document kunt hij voortdurend binnen 90 dagen in Rusland verblijven (met dien verstand, dat de heldigheidsduur van een visum van enkele manden tot 5 jaar kan zijn). Allen de organisaties, geaccrediteerd in het Ministerie van buitenlandse zaken van de RF kunnen uitnodigingsbrieven uitgeven.

De geaccrediteerde organisaties kunnen de uitnodigingen op eigen bedrijfspapier alleen aan de burgers van de EU, VS, Japan en China uitgeven. Zulke maatregelen werden getroffen voor het uitbreiden van de zakelijke verhoudingen tussen Rusland en deze landen in het kader van de bepaling over de vereenvoudigde visumregeling.

Russisch visum openen kunnen de burgers van de EU of VS bij het consulaat of de ambassade van de Russische Federatie, door de uitnodigingsbrief op het bedrijfspapier van een geaccrediteerd bedrijf te tonen en de consulaire vergoeding te betalen. Een uitnodiging op het bedrijfspapier van een organisatie geldt voor de burgers van de EU en VS, die van plan zijn om een zakenvisum te openen. 

Een essentieel voordeel is de tijd van het aanmaken van deze uitnodiging (1 werkdag). Omdat het proces van het aanmaken van uitnodigingen op het formulier van het Bestuur van de Federale migratiedienst of via telex veel meer tijd kost. De hoofdnadeel van de uitnodiging op het bedrijfspapier van een geaccrediteerd bedrijf is de afwezigheid van de controle van de wetgetrouwheid van de visumaanvrager tijdens zijn vorige reizen naar Rusland door dit bedrijf. Alle gegevens worden al in het consulaat of de ambassade gecontroleerd, nadat de visumaanvrager het hoofdpakket van de vereiste documenten heeft ingediend.

Ons advies: het is beter om uitnodigingen op bedrijfspapier aan te maken, omdat de Russische consulaten wereldwijd, dit bedrijf kennen, en dat vergroot een kans om een visum te verkrijgen.

Volgens de vereenvoudigde visumregeling tussen Rusland en de landen van de EU, VS, Japan en China, kan een zakenuitnodiging op een bedrijfspapier worden aangemaakt alleen indien een buitenlander van plan is om naar Rusland met een zakelijk/commercieel doel te gaan.

Onder een commercieel/zakelijk doel van een aankomst naar Rusland wordt het volgende begrepen: het deelnemen in zakelijke onderhandelingen voor het ondertekenen van verschillende overeenkomsten en contracten van samenwerking, zoeken naar de nieuwe zakelijke verhoudingen; het bezoeken van verschillende conferenties/symposiums/tentoonstellingen en zo voorts.

Burgers, die met wetenschap, creatief werk of andere culturele activiteit bezig zijn kunnen geen zakenuitnodiging krijgen om een zakenvisum aan te maken.

Tot zulke beroeps behoren de volgende beroeps: professoren, leraren, filologen, decanen van een universiteit (ze moeten een humanitaire uitnodiging aanmaken, waar het hoofddoel van het bezoek "wetenschappelijke en technische verhoudingen" zijn), schilders, acteurs, zangers (ze moeten een humanitaire uitnodiging aanmaken, waar het hoofddoel van het bezoek "culturele verhoudingen" zijn), sportmannen (ze moeten een humanitaire uitnodiging aanmaken, waar het hoofddoel van het bezoek "sportieve verhoudingen" zijn).

uitgezonderd zijn de gevallen, wanneer een professor/leraar/filoloog plant een bezoek naar Rusland om een bepaalde conferentie te bezoeken/deel te nemen (in zulke situatie is het nodig om de naam en de datum van de conferentie te vermelden in een nadere beschrijving van het hoofddoel van het bezoek), dan wordt de reis zakelijk van de natuur.

De categorien van burgers, die onderhoudsdiensten verlenen (overleg tijdens de installatie of inbedrijfstelling, reparatie of onderhoud en garantieonderhoud van apparatuur), kunnen geen zakenuitnodiging voor een visum naar Rusland krijgen. Tot reeks zulke beroeps behoren de volgende: ingenieurs, installateurs en zo voorts (ze moeten een zakenuitnodiging met status "onderhoud" als het hoofddoel van het bezoek aanmaken).

Uitzondering kan een situatie zijn, wanneer een ingenieur als een specialist, die aan zakelijke onderhandelingen deelneemt, naar Rusland gaat (deze informatie moet in de nadere beschrijving van het hoofddoel van het bezoek worden vermeld), dan kan het doel van de reis zakelijk worden beschouwd.

De burgers, die in de bemanning (op spoorwegen, rivier, zee of in luchtvervoer), of degenen, die aan een transportbedrijf werken, hebben geen recht om een zakenuitnodigigng voor een visum naar Rusland aan te maken. In deze reeks staan de volgende beroepen: piloten, stewards, en zo voorts (ze krijgen zakenuitnodigingen, waar het doel van het bezoek "een lid van de bemanning van een luchtvervoer" is), zeelieden en zo voorts (ze krijgen zakenuitnodigingen, waar het doel van het bezoek "een lid van de bemanning van een zeeschip" is), chauffeurs (ze krijgen zakenuitnodigingen, waar het doel van het bezoek "chauffeur" is)

Zakenuitnodigingen kunnen niet door de bloedverwanten of familieleden van de eigenaar van zulk Russische visum worden aangemaakt. In de regel worden onder hun de volgende personen begrepen: echtgenoten, kinderen (inclusief minderjarige), tante/oom, oma/opa en andere bloedverwanten (ze moeten een uitnodiging aanmaken, waar als het hoofddoel van de reis "meegaande familielid" staat).

Nodige informatie

Voor het succesvolle aanmaken van een uitnodiging hebben we de volgende informatie nodig:

 • uw persoonlijke gegevens: achternaam, naam, geboortedatum en plaats, serienummer paspoort, burgerschap, het adres van de vaste registratie. Let op: de geldigheidsduur van het paspoort moet niet eerder dan over 6 maanden na het verlopen van het visum eindigen.
 • gegevens over het consulaat, waaraan u de documenten voor een visum indienen (land, stad)
 • de steden in Rusland, die u van plan bent om te bezoeken
 • gegevens over het werk in het land van verblijf (activiteit, de volledige naam van het bedrijf, adres, telefoon, fax en uw ambt)
 • een scan van het paspoort van goede kwaliteit
 • Betalingsinformatie (Sorry, maar we kunnen geen orderverwerking zonder betaling beginnen. Gelieve de bovenstaande informatie over prijzen in aandacht te nemen).

Documenten, die u nodig kunt hebben

Diensten van het aanmaken van een uitnodiging zijn geen diensten van het aanmaken van een visum zelf. Gelieve na het aanmaken van de uitnodiging documenten voor het aanmaken van het visum aan de lokale ambassade van Rusland in te dienen.

Aanvraag wordt in het land van uw verblijf ingediend.

Samen met de aanvraag voor het aanmaken van een visum kunnen andere documenten worden ingediend:

 • Het origineel of een kopie van uw uitnodiging voor het aanmaken van een zakenvisum. Let op, dat om een visum met het recht op meervoudige inreis te krijgen is het origineel van de uitnodiging nodig .
 • Een paspoort met ten minste twee lege bladzijden voor het plakken van een visum (dat niet minder dan 6 maanden na het verlopen van het visum geldig is)
 • De kopie van de bladzijden van het paspoort met persoonlijke gegevens
 • Twee kopies van de ingevulde en ondergetekende formuliers van de aanvraag van het aanmaken van een Russisch zakenvisum
 • Een foto 3х4 met de handtekening op de achterzijde
 • Een verzekeringsmedisch certificaat met een certificaat van HIV-tests (vereist voor een visum voor meer dan 90 dagen)
 • Consulaire vergoeding

Advies: De regels en eisen van de ambassades in verschillende landen kunnen van elkaar verschillen. Gelieve het lokale consulaat te raadplegen over de laatste wijzigingen in het indienen van aanvragen voor een visum en het aanmaken van een visum. Het bovenstaande overzicht kan worden uitgebreid of verkort.

iVisaOnline.com Rating: 9.4 van 10 gebaseerd op 1311 gastenbeoordelingen trustpilot.com rating Trustpilot Trustpilot score